Công trình

Hệ thống gas tòa khu đô thị Sa La, Quận 2, Tp.HCM

Hệ thống gas tòa khu đô thị Sa La, Quận 2, Tp.HCM

Hệ thống bồn chứa gas nhà máy công ty Hồ Gươm

Hệ thống bồn chứa gas nhà máy công ty Hồ Gươm

Hệ thống gas trung tâm thương mại Lotte Nam Sài Gòn

Hệ thống gas trung tâm thương mại Lotte Nam Sài Gòn

Hệ thống bồn chứa gas nhà máy công ty Hồ Gươm

Hệ thống bồn chứa gas nhà máy công ty Hồ Gươm

Hệ thống bồn chứa gas cho nhà máy bao bì Johns Bình Dương

Hệ thống bồn chứa gas cho nhà máy bao bì Johns Bình Dương

Hệ thống bồn chứa LPG nhà máy nhôm PHD

Hệ thống bồn chứa LPG nhà máy nhôm PHD

CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GAS CHO DỰ ÁN HỒ GƯƠM PLAZA – KHU ĐÔ THỊ MỘ LAO – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI

CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GAS CHO DỰ ÁN HỒ GƯƠM PLAZA – KHU ĐÔ THỊ MỘ LAO – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI

12