CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GAS CHO DỰ ÁN HỒ GƯƠM PLAZA – KHU ĐÔ THỊ MỘ LAO – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI