CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GAS CHO TÒA NHÀ BMM – KHU ĐÔ THỊ XA LA – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI