ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Đồng hồ đo lưu lượng 01
Đồng hồ đo lưu lượng 01
Đồng hồ đo lưu lượng 02
Đồng hồ đo lưu lượng 02
Đồng hồ đo lưu lượng 03
Đồng hồ đo lưu lượng 03
Đồng hồ đo lưu lượng 04
Đồng hồ đo lưu lượng 04
Đồng hồ đo lưu lượng 05
Đồng hồ đo lưu lượng 05
Đồng hồ đo lưu lượng 06
Đồng hồ đo lưu lượng 06
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I DẦU KHÍ SÀI GÒN
384/10 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093 2139617 - Fax: 028. 6258 8134
Email: tuyennguyen@gastrungtam.com