VAN CHUYÊN DỤNG

VAN CHUYÊN DỤNG
VAN CHUYÊN DỤNG
Van bi – Ball Valve
Van bi – Ball Valve
Van bi nối ren
Van bi nối ren
Van cầu 04
Van cầu 04
Van cầu nối ren 20K
Van cầu nối ren 20K
Van bếp – Cook Valve
Van bếp – Cook Valve
Van một chiều 01
Van một chiều 01
Van một chiều nối ren
Van một chiều nối ren
Lọc Y
Lọc Y
Lọc Y nối ren
Lọc Y nối ren
Bầu lọc dầu
Bầu lọc dầu
Bầu lọc dầu 02
Bầu lọc dầu 02
Van điều chỉnh áp suất 01
Van điều chỉnh áp suất 01
Van điều chỉnh áp suất 02
Van điều chỉnh áp suất 02
Van điều chỉnh áp suất 03
Van điều chỉnh áp suất 03
Van đảo chiều tự động 01
Van đảo chiều tự động 01
Van đảo chiều tự động 02
Van đảo chiều tự động 02
Van đảo chiều tự động  03
Van đảo chiều tự động 03
Van đảo chiều tự động  04
Van đảo chiều tự động 04
Van an toàn 01
Van an toàn 01
Van an toàn 02
Van an toàn 02
Van ngắt quá áp 01
Van ngắt quá áp 01
Van ngắt quá áp 02
Van ngắt quá áp 02
Van ngắt quá dòng 01
Van ngắt quá dòng 01
Van ngắt quá dòng 02
Van ngắt quá dòng 02
Van điện từ 01
Van điện từ 01
Van điện từ 02
Van điện từ 02
Van điện từ 03
Van điện từ 03
Van điện từ 04
Van điện từ 04
Van ngắt bằng khí nén 01
Van ngắt bằng khí nén 01
Van ngắt bằng khí nén 02
Van ngắt bằng khí nén 02
Van ngắt bằng khí nén 03
Van ngắt bằng khí nén 03
Đồng hồ đo áp 01
Đồng hồ đo áp 01
Đồng hồ đo áp 02
Đồng hồ đo áp 02
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I DẦU KHÍ SÀI GÒN
384/10 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0937 459 239 - Fax: 028. 6258 8134
Email: tuyennguyen@gastrungtam.com